BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA WSPOMAGA PRACĘ PEDAGOGÓW
I PSYCHOLOGÓW

Zapraszamy rodziców i nauczycieli do zapoznania się z publikacjami na temat:  „Profilaktyka uzależnień”,

które są dostępne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czarnkowie w godzinach otwarcia poradni,

ul. Kościuszki 90, 64-700 Czarnków.

Dostępne: wrzesień – listopad 2019

Wystawka zgodna z 1 p. KPOP na rok szkolny 2019/2020: Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.