???????????????????????????????Biblioteka Pedagogiczna wspomaga pracę pedagogów i psychologów

Zapraszamy rodziców i nauczycieli do zapoznania się z publikacjami na temat:  „Uczeń niepełnosprawny w szkole”

które są dostępne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czarnkowie w godzinach otwarcia poradni,

ul. Kościuszki 90, 64-700 Czarnków.

Dostępna:  styczeń – marzec 2018

Wystawka zgodna z 6 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018: Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach.