???????????????????????????????Biblioteka Pedagogiczna wspomaga pracę pedagogów i psychologów

Zapraszamy rodziców i nauczycieli do zapoznania się z publikacjami na temat:

 „Surdopedagogika – uczeń niedosłyszący i głuchy w szkole”

które są dostępne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czarnkowie w godzinach otwarcia poradni , ul. Kościuszki 90, 64-700 Czarnków.  dostępna: maj  – czerwiec 2017

Zestawienie bibliograficzne>>Surdopedagogika – przygotowane 12.12.2016