Tydzień Bibliotek 2016 – Biblioteka inspiruje

Warsztaty zgodne z 3 punktem kierunków polityki oświatowej państwa : Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Zagadki nie tylko literackie – konkurs w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej

19 maja bieżącego roku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w ramach Tygodnia Bibliotek został przeprowadzony konkurs dla dziewcząt z klas I-III. Prowadzące zaproponowały wychowankom zmagania ze znajomości literatury (ale nie tylko) za pośrednictwem aplikacji kahoot. Dziewczętom taka forma sprawdzenia wiedzy bardzo przypadła do gustu i ochoczo przystąpiły do rozwiązywania testu. Najlepsza piątka została nagrodzona książkami, oprócz tego wszystkie uczestniczki skosztowały słodkiej niespodzianki.

Dziękujemy Pani Justynie Kicie za pomoc w organizacji konkursu.      Anna i Małgorzata Świątek

learning apps i konkurs w mosie-20.05.2016 020 learning apps i konkurs w mosie-20.05.2016 025 learning apps i konkurs w mosie-20.05.2016 027 learning apps i konkurs w mosie-20.05.2016 031