lekcje w MOS-ie o uzaleznieniach 01920 czerwca 2012 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej odbyły się zajęcia z dziewczętami z klasy lekcje w MOS-ie o uzaleznieniach 015pierwszej gimnazjum na temat uzależnienia od alkoholu. Prowadzące zajęcia – Anna i Małgorzata Świątek, nauczycielki-bibliotekarki z Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Filii w Czarnkowie i Trzciance zaproponowały wychowankom zajęcia z kursu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz Inaczej”. Celem zajęć było poznanie i zrozumienie mechanizmów uzależnienia i współuzależnienia w rodzinie dotkniętej chorobą alkoholową. Dziewczęta, podzielone na grupy, ochoczo pracowały z tekstem i odpowiadały na pytania przygotowane przez prowadzące zajęcia, wspólnie tłumaczyły pojęcia : „osoba uzależniona”, „osoby współuzależnione”, szukały sposobów pomocy dzieciom, których rodzice nadużywają alkoholu. Były to ostatnie zajęcia przed przerwą wakacyjną. Następne już we wrześniu.  A. i M. Świątek