Zajęcia profilaktyczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Nojego w Czarnkowie

24. maja po raz kolejny odbyły się zajęcia profilaktyczne dotyczące konfliktów. Uczniowie z klas pierwszych tworzyli definicję konfliktu, typowali : najlepszy sposoby radzenia sobie z sytuacjami spornymi, najczęstsze sposoby zachowania się w takich sytuacjach, poznawali mechanizmy wychodzenia z konfliktów : poprzez mediacje czy negocjacje. Zajęcia wpisały się w piąty punkt kierunków polityki oświatowej państwa.  Anna Świątek

Zajęcia zgodne z 5 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018 : Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.