OLYMPUS DIGITAL CAMERAZajęcia profilaktyczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

im. J. Nojego  w Czarnkowie

6 października bieżącego roku w ZSP w Czarnkowie odbyły się zajęcia profilaktyczne, w których udział wzięły trzy klasy ponadgimnazjalne. Prowadząca zaproponowała uczniom temat o iOLYMPUS DIGITAL CAMERAstocie konfliktu ( sposobach radzenia sobie w sytuacjach spornych, postawach, jakie przyjmuje się w obliczu konfliktu oraz metodach wychodzenia z niego). Oprócz tego uczestnicy poznali komunikat „ja”, który jest niezbędnym ogniwem przy prezentowaniu swoich racji. Dziękuję Pani Hannie Gadzińskiej za pomoc przy organizacji zajęć.  Anna Świątek