zdjecie 1Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole – zajęcia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Nojego w Czarnkowie

5 lutego bieżącego roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Nojego w Czarnkowie odbyły się zajęcia z klasami : zdjecie 4pierwszymi i jedną drugą, dotyczące przeciwdziałaniu agresji i przemocy w szkole, inspirowanie programem profilaktyczno-wychowawczym „Spójrz Inaczej”. Uczniowie celnie wskazywali różnice między złością, agresją i przemocą, mierzyli się z treningiem umiejętności personalnych, dotyczącym umiejętności zachowania się w sytuacji konfliktu, doskonalili umiejętność komunikatu „ja” oraz, jedna z grup, wypełniła ankietę dotyczącą bezpieczeństwa w szkole oraz stopnia umiejętności rozpoznania, kiedy kończy się agresja a zaczyna przemoc. A. Świątek

Zajęcia zgodne z kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2014/2015:

>>Profilaktyka agresji i przemocy w szkole<<