Zajęcia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej

  „Budowanie poczucia własnej wartości ucznia w klasie” 

10 stycznia odbyły się zajęcia z dziewczętami z klasy pierwszej gimnazjum. Spotkanie poświęcone było budowaniu poczucia własnej wartości. Uczennice miały okazję obejrzeć scenkę odegraną przez prowadzące zajęcia (Annę i Małgorzatę Świątek, które wcieliły się w rolę ucznia i nauczyciela), dzięki temu dowiedziały się, jakich błędów należy unikać w kontaktach na linii uczeń-nauczyciel.  Dziewczyny niezwykle trafnie umiały wskazać cechy dobrego słuchacza, zmierzyły się z zadaniami poświęconymi asertywności, dowiedziały się, jak mówić, żeby je słyszano. Ponadto rozwiązywały zadania poświęcone komunikatowi „ja”. Następne spotkanie już po feriach.

A. Świątek, M. Świątek