Porozmawiajmy o konfliktach i byciu asertywnym – zajęcia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej

IMG_0803Dnia 23 stycznia br. w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej odbyły się zajęcia w klasach II gimnazjum przeprowadzone przez Małgorzatę Świątek z filii w Trzciance oraz Annę Świątek  z filii w Czarnkowie. Na pierwszych zajęciach uczennice nabywały umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, poznawały mechanizmy przeprowadzania negocjacji oraz wyznaczały swój prywatny próg przeżywanej złości w skali od 1 do 5. Na arkuszu papieru oznaczały części ciała człowieka, które biologicznie reagują na przeżywaną sytuację konfliktową : ręce, brzuch, głowa…

Tematem drugiego spotkania było :„Powiedz ‚nie’, czyli sztuka odmawiania. Asertywność”. Celem zajęć było:IMG_0806

  • poznanie różnych rodzajów postaw, jakie można przyjmować wobec innych, szczególnie w trudnych sytuacjach
  • rozpoznanie reakcji asertywnych, agresywnych i uległych
  • poznanie sposobów asertywnego zachowania się i wykorzystania ich w sytuacjach życiowych

Dziewczęta odpowiadały również na pytania czy potrafią wyrazić jasno swoje zdanie, czym różni się komunikat bezpośredni od pośredniego, rozwiązywały ćwiczenia „Rozpoznawanie zachowań asertywnych” i uzupełniły ankietę „Czy jestem asertywna”.                                                    A. i M. Świątek