Zajęcia o sposobach radzenia sobie ze złością w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej

Zdjecie041316 stycznia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej odbyły się zajęcia inspirowane programem profilaktyczno-wychowawczym Spójrz Inaczej i dotyczyły sposobów radzenia sobie ze złością. Prowadząca zajęcia – Anna Świątek, przedstawiła uczennicom listę zachowań w sytuacji konfliktu,  a one miały przyporządkować im odpowiedni numer, w zależności od tego, w jakim stopniu określają ich przekonania i wypowiedzi. Oto przykłady : Piękne za nadobne, to uczciwa gra, Kto ma siłę, ten ma Zdjecie0415rację, Nie dolewaj oliwy do ognia itp. Potem dziewczęta przystąpiły do analizy zdań, które mówiły o uczuciach w sposób pośredni i bezpośredni. Takie ćwiczenie pomaga  w zrozumieniu czy wygłaszane przez ludzi informacje są odzwierciedleniem  uczuć, czy może wyłącznie opinii lub ocen. Nabycie powyższej umiejętności pomaga uniknąć sytuacji konfliktowej. Każda z uczennic zmierzyła się również  z ankietą dotyczącą zachowań w sytuacjach stresujących, konfliktowych i frustrujących oraz poznała aspekty przemocy na podstawie artykułu Jerzego Mellibrudy „Oblicza przemocy”.                  A. Świątek