konferencja metodyczna i lekcje w MOS-ie 246

Zajęcia biblioteczne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej 

7 listopada dziewczęta z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej wzięły udział w zajęciach inspirowanych kursem profilaktyczno – wychowawczym „Spójrz Inaczej” przeprowadzonych przez Annę Świątek z CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Filii w Czarnkowie oraz Małgorzatę Świątek z CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Filii w Trzciance. Tematem zajęć były metody rozwiązywania konferencja metodyczna i lekcje w MOS-ie 251konfliktów w szkole. Uczennice z klasy drugiej przystąpiły do zadań dotyczących treningu umiejętności rozpoznawania czym jest kłopot, a czym problem, wskazywały, jakie sytuacje mogą doprowadzić do zaognienia konfliktu w klasie, a jakie do jego złagodzenia. Na zakończenie zajęć każda z wychowanek poznała techniki komunikatu „ja” i kierując się jego zasadami, ułożyła jeden dotyczący sytuacji konfliktowej.

                                                                                   A. Świątek