zdjecie2Zajęcia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Nojego w Czarnkowie

5.listopada bieżącego roku odbyły się zajęcia profilaktyczne dotyczące sposobów radzenia sobie w sytuacji konfliktowej przeprowadzone przez nauczyciela bibliotekarza z Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Czarnkowie – Annę Świątek . W trakcie ich trwania uczniowie zastanawiali się czym jest konflikt, jakie są jego konsekwencje, sposoby rozwiązania ( negocjacje, mediacje, droga sądowa) oraz w jaki sposób ludzie radzą sobie w sytuacjach konfliktowych ( czy ich unikają, bagatelizują, szukają kompromisu, chętnie się konfrontują). Uczniowie chętnie prezentowali swoje poglądy oraz dyskutowali na forum klasy. A. Świątek (PBP Filia w Czarnkowie)

Zgodnie z 1 punktem kierunków polityki oświatowej państwa : Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.