???????????????????????????????Zajęcia profilaktyczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. J. Nojego w Czarnkowie

12 października w ZSP im. J. Nojego odbyły się kolejne zajęcia profilaktyczne z??????????????????????????????? trzema klasami ponadgimnazjalnymi. Tym razem uczniowie dyskutowali o szacunku, przyjaźni (jej znaczeniu i granicach) i konfliktach (sposobach radzenia sobie w sytuacjach trudnych w szkole, w domu.) Zwracali również uwagę na rolę umiejętności interpersonalnych. Zajęcia wpisały się w piąty kierunek polityki oświatowej państwa – Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. Anna Świątek

Zajęcia zgodne z 5 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018: Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.