Lekcja wychowawcza 008Zajęcia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Nojego w CzarnkowieLekcja wychowawcza 007

16 kwietnia b.r. odbyły się zajęcia inspirowane metodą programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz Inaczej” pt. Moje mocne strony. Uczniowie z klasy III ponadgimnazjalnej, siedząc z prowadzącą zajęcia w kręgu, zastanawiali się nad umiejętnością dostrzegania u siebie mocnych stron a chętne osoby prezentowały je na forum grupy.  Uczestnicy spotkania jednogłośnie stwierdzili, że łatwiej znaleźć u siebie wady. Takie spotkania mają za zadanie odwrócić tę tendencję. A. Świątek