CAM0001327 lutego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie odbyły się zajęcia przeprowadzone przez Annę Świątek – nauczyciela – bibliotekarza z CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Czarnkowie, dotyczące sposobów radzenia sobie w sytuacji odczuwania złości. Uczniowie przystąpili do CAM00014rozwiązywania ćwiczeń polegających np. na umiejętności rozpoznawania czy w danej sytuacji mają kłopot, czy muszą mierzyć się z problemem, wykazywali różnice między złością (uczuciem) a agresją – działaniem wymierzonym przeciwko obiektowi, osobie lub zwierzęciu, uczyli się umiejętności rozpoznawania komunikatów traktujących o uczuciach w sposób pośredni i bezpośredni, a na zakończenie zajęć, dostali ankietę pozwalającą na ustalenie poziomu odczuwanej złości i umiejętności jej kontrolowania. Kolejne zajęcia poświęcone były uzależnieniom od papierosów. Uczniowie wskazywali na zgubne skutki palenia czynnego oraz biernego, wymieniali choroby będące skutkiem uzależnienia, poznawali mechanizmy prowadzące do nałogu oraz oceniali skuteczność programów profilaktycznych. A. Świątek