DSC06095Zajęcia o umiejętności radzenia sobie z agresją i przemocą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Nojego 

27 października 2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie odbyły się zajęcia z klasami : pierwszą i czwartą, mówiące o sposobach radzenia sobie z agresją i przemocą w szkole. Uczniowie chętnie dyskutowali o zachowaniach społecznie nieakceptowanych, wskazywali narzędzia radzenia sobie w sytuacjach trudnych, razem z prowadzącą zajęcia tworzyli model rozmowy z osobą przejawiającą agresywny sposób bycia czy wysławiania się.DSC06099

Konkluzją zajęć było stwierdzenie, że z przejawami agresji i przemocy w szkole można walczyć, tylko trzeba znać odpowiednie narzędzia.   A. Świątek