thumbnail_20170407_143243Zajęcia w Gimnazjum w Połajewie w ramach cyklu
Zaczytany znaczy fajny

7. kwietnia odbyły się z klasami drugimi, w ramach realizowanego w szkole projektu Narodowego Programu thumbnail_20170407_143300Rozwoju Czytelnictwa, zajęcia pod tytułem Zaczytany znaczy fajny. Prowadząca zaproponowała uczniom quiz w aplikacji kahoot składający się z pięćdziesięciu pytań. Uczestnicy zajęć po raz pierwszy zmierzyli się z taką formą, tym bardziej ochoczo przystąpili do rozwiązywania zadań. Duch rywalizacji napędzał uczniów, którzy jak najszybciej starali się odpowiadać na kolejne pytania. Trzy najlepsze pary / osoby z każdej klasy zostały nagrodzone ocenami bardzo dobrymi. Uczestnikom serdecznie gratuluję. Anna Świątek