Obraz 002Biblioteka Pedagogiczna wspiera pracę nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych 

17 grudnia 2013 roku odbyły się dwa zajęcia z Michałem, niedowidzącym uczniem klasy III z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie. Pierwsze zajęcia dotyczyły historii książki, ale przede wszystkim audiobooków – tak przydatnych w nauce uczniom, którzy sami nie mogą przeczytać lektur. Prowadząca zaproponowała dwa rozwiązania – na nośnikach CD oraz dostępnych darmowo w Internecie. Podczas kolejnych zajęć prowadząca zaproponowała chłopakowi temat o budowaniu poczucia własnej wartości. Uczeń chętnie dzielił się swoimi przemyśleniami związanymi ze swoimi mocnymi i słabymi stronami, mówił o roli, jaką pełni w jego życiu szkoła, do której uczęszcza dwa razy w miesiącu, o znaczeniu kolegów i koleżanek z klasy. Doskonale poradził sobie w treningu umiejętności – „Czy mam problem, czy tylko kłopot”. Wskazywał jednocześnie na konieczność bycia asertywnym, nie tylko w środowisku szkolnym, lecz także domowym.