>>>Zapobieganie agresji i przemocy w szkole – link do strony ORE<<<<
Skala przemocy
Czynniki ryzyka i chroniące
Czynniki ryzyka i chroniące
Czynniki ryzyka i chroniące
Czynniki ryzyka i chroniące
Czynniki ryzyka i chroniące
Czynniki ryzyka i chroniące
Czynniki ryzyka i chroniące
Wróć do początku
Czynniki ryzyka i chroniące
Czynniki ryzyka i chroniące
Czynniki ryzyka i chroniące
Czynniki ryzyka i chroniące

Podstrona poświęcona jest problematyce agresji i przemocy w szkole. Została przygotowana z myślą o potrzebach dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, specjalistów oświatowych oraz rodziców. Mamy nadzieję, że znajdą tu Państwo treści przydatne do wykorzystania w codziennej pracy wychowawczej i profilaktycznej. Poszczególne ikony zawierają pogrupowane materiały, dotyczące różnych aspektów zjawiska agresji i przemocy, jak również sposobów i metod zapobiegania. Znajdą tu Państwo:

  • wyniki badań ukazujących skalę rozpowszechnienia agresji wśród młodzieży,
  • nieznane dotychczas formy przemocy,
  • czynniki sprzyjające jej występowaniu lub przed nią chroniące,
  • omówienie skutecznych strategii radzenia sobie z przemocą w szkole i innymi sytuacjami kryzysowymi,
  • wykaz stosownych aktów prawnych.

W materiałach zamieszczono poradniki, wykazy programów edukacyjnych, scenariusze zajęć i użyteczne linki do innych zasobów znajdujących się na stronach wyspecjalizowanych instytucji i organizacji.
Zawartość podstrony będzie stale aktualizowana i uzupełniana o nowe materiały przygotowywane przez ORE, a także o informacje na temat ciekawych projektów opracowywanych przez naszych partnerów

Zapraszamy również do korzystania z pozostałych zasobów – dotyczących promocji zdrowia w szkole, przeciwdziałania innym zachowaniom ryzykownym i problemom dzieci i młodzieży – zamieszczonych na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji w zakładce Wychowanie i Profilaktyka.