Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile Filia w Czarnkowie

zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na konferencję metodyczną zespołu samokształceniowego organizowanego w ramach prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy z terenu miasta i gminy Czarnków. 

Tematy spotkania: 

„Stosowanie haseł przedmiotowych i symboli UKD”  

„Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy”  

Spotkanie odbędzie się 30.10.2014 roku o godz. 10.00 w bibliotece szkolnej
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Czarnkowie, ul. Wroniecka 30.
 

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału (telefonicznie:  67 255 30 31 lub drogą elektroniczną:  czarnkow@cdn.pila.pl).