289_0TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2016 – BIBLIOTEKA INSPIRUJE

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile Filia w Czarnkowie

zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na konferencję metodyczną zespołu samokształceniowego organizowanego w ramach prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy z rejonu czarnkowskiego.

          Wspomaganie nauczycieli-bibliotekarzy w zakresie TIK:

„Facebook – ciemne i jasne strony”  

„Tworzenie materiałów z edukacji czytelniczej i medialnej Hot Potatoes – moduł JQuiz”

Panel dyskusyjny – „Biblioteka inspiruje – rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – wymiana dobrych praktyk”

Konferencja odbędzie się 12.05.2016 (czwartek) o godz. 10.00

w Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Czarnkowie,

ul. Przemysłowa 2 a, 64-700 Czarnków

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału (telefonicznie: 67 255 30 31 lub drogą elektroniczną: czarnkow@cdn.pila.pl).