Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile Filia w Czarnkowie 

zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na konferencję metodyczną zespołu samokształceniowego organizowanego w ramach prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy
z rejonu czarnkowskiego. 

Wymiana dobrych praktyk – praca biblioteki szkolnej
w Zespole Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski w Goraju
 

Diagnoza potrzeb nauczycieli-bibliotekarzy
Planowanie pracy sieci na rok szkolny 2017/2018
 

Wspomaganie nauczycieli-bibliotekarzy w zakresie TIK – tworzenie materiałów z edukacji czytelniczej i medialnej – Learnig Apps

Konferencja odbędzie się 28.09.2017 (czwartek) o godz. 10.30

w bibliotece szkolnej
w Zespole Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski w Goraju
Goraj-Zamek 5 

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału (telefonicznie:  67 255 30 31
lub drogą elektroniczną:  czarnkow@cdn.pila.pl).