Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile Filia w Czarnkowie

zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na konferencję metodyczną zespołu samokształceniowego organizowanego w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy z rejonu czarnkowskiego.

 

 

Tematy:

Diagnoza potrzeb nauczycieli-bibliotekarzy i planowanie pracy sieci na rok szkolny 2019/2020 i ankieta ewaluacyjna
oraz konkurs Urzędu Marszałkowskiego „Warto wiedzieć, warto zobaczyć” 

Book Folding – warsztaty ze starą książką (Joanna Nienowska – Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance)

Wymiana doświadczeń „Szkoły i biblioteki w Walencji” (Magdalena Gutowska – Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile)

Konferencja odbędzie się 3.10.2019 (czwartek) o godz. 10.00

w Bibliotece Pedagogicznej w Czarnkowie

ul. Ppłk. Z. Orłowskiego 1, 64-700 Czarnków

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału (telefonicznie:  67 255 30 31 lub drogą elektroniczną:  czarnkow@cdn.pila.pl).