Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile Filia w Czarnkowie

zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na konferencję metodyczną zespołu samokształceniowego organizowanego w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy
z rejonu czarnkowskiego.

 

Tematy:

Wymiana dobrych praktyk – praca biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach 

Wspomaganie nauczycieli-bibliotekarzy w zakresie TIK – Programowanie przy użyciu Ozobotów 

Diagnoza potrzeb nauczycieli-bibliotekarzy. Planowanie pracy sieci na rok szkolny 2018/2019

 

Konferencja odbędzie się 4.10.2018 (czwartek) o godz. 11.00

w Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach, ul. Szkolna 2, 64-700 Gębice

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału (telefonicznie:  67 255 30 31 lub drogą elektroniczną:  czarnkow@cdn.pila.pl).