timthumbTYDZIEŃ BIBLIOTEK 2017 – BIBLIOTEKA. OCZYWIŚCIE!

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile Filia w Czarnkowie

zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na konferencję metodyczną zespołu samokształceniowego organizowanego w ramach prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy z rejonu czarnkowskiego. 

 

 1. Wspomaganie nauczycieli-bibliotekarzy w zakresie TIK: „Blogi biblioteczne”  

2. Panel dyskusyjny – „Współpraca biblioteki pedagogicznej i bibliotek szkolnych w timthumb1zakresie rządowych programów nt. upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – podsumowanie działań”

Konferencja odbędzie się 9.05.2016 (wtorek) o godz. 9.30

w Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Czarnkowie,

ul. Przemysłowa 2 a, 64-700 Czarnków

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału (telefonicznie: 67 255 30 31 lub drogą elektroniczną: czarnkow@cdn.pila.pl).