hot-potatoes-2Centrum Doskonalenia Nauczycieli  Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile

Filia w Czarnkowie  – Zaprasza nauczycieli-bibliotekarzy na warsztaty:

Wspomaganie nauczycieli-bibliotekarzy w zakresie TIK

tworzenie materiałów z edukacji czytelniczej i medialnej

Hot Potatoes – JMatch (Dopasowanie) oraz JMix (Rozsypanka) 

warsztaty dla nauczycieli-bibliotekarzy odbędą się w ramach założonej sieci współpracy

i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy rejonu czarnkowskiego,   które odbędą się


3.03.2016 (czwartek) o godz. 10.00
 

w CDN – Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Czarnkowie, ul. Przemysłowa 2 a.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału (telefonicznie:  67 255 30 31 lub drogą elektroniczną:  czarnkow@cdn.pila.pl).