Centrum Doskonalenia Nauczycieli  Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile Filia w Czarnkowie  zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na warsztaty szkoleniowe zespołu samokształceniowego organizowanego w ramach prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy  z rejonu czarnkowskiego.

 
Wymiana dobrych praktyk – praca biblioteki szkolnej  w Gimnazjum w Połajewie oraz w Szkole Podstawowej  im. Arkadego Fiedlera w Połajewie
 
Wspomaganie nauczycieli-bibliotekarzy w zakresie TIK Tworzenie materiałów z edukacji czytelniczej i medialnej – Mini  komiks ToonyTool
 
Deskryptory Biblioteki Narodowej – zastosowanie  w bibliotekach szkolnych
 
 
Warsztaty odbędą się w dniu 7.12.2017 roku (czwartek) o godz.10.00  w bibliotece szkolnej w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera  w Połajewie, ul. Leśna 1.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału (telefonicznie:  67 255 30 31 lub drogą elektroniczną:  czarnkow@cdn.pila.pl).