Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile Filia w Czarnkowie

zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na warsztaty szkoleniowe
prowadzone w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy z rejonu czarnkowskiego. 

 Book Folding – kreatywne spojrzenie na starą książkę część 2

(Ewa Jaroszyńska – Biblioteka Publiczna
i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance)
 

Warsztaty odbędą się w dniu 14 listopada 2019 roku (czwartek)
o godz. 9.00
w Bibliotece Pedagogicznej w Czarnkowie
Czas trwania – 3 godz.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału (telefonicznie:  67 255 30 31 lub drogą elektroniczną:  czarnkow@cdn.pila.pl).