Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile Filia w Czarnkowie zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na konferencję metodyczną w ramach spotkania zespołu samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy z terenu miasta i gminy Czarnków.  

Tematy spotkania: 

1.    Praca biblioteki szkolnej na przykładzie biblioteki Publicznego Gimnazjum w Czarnkowie – mgr Izabela Skrzypczak-Szutowicz.

2.    „Narzędzia Web 2.0 i ich praktyczne wykorzystanie przez nauczycieli-bibliotekarzy” oraz „E-learning, czyli nauczanie na odległość” – mgr Wioletta Januszak.

3.    „Uczeń dysfunkcyjny w szkole i w domu” – mgr Anna Świątek. 

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 24.10.2013 roku o godz.10.00 w bibliotece szkolnej w Publicznym Gimnazjum w Czarnkowie, ul. Wroniecka 136 . 

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału (telefonicznie:  67 255 30 31 lub drogą elektroniczną:  czarnkow@cdn.pila.pl).