Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile Filia w Czarnkowie zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie zespołu samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy z terenu miasta i gminy Czarnków.

Temat spotkania: „Szanse i zagrożenia Internetu” – prowadzi mgr Agnieszka Raczewska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czarnkowie.

Spotkanie odbędzie się w dniu 17 maja 2012 r. o godz. 10.00 w Bibliotece Pedagogicznej w Czarnkowie przy ul. Przemysłowej 2a.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału (telefonicznie:  67 255 30 31 lub drogą elektroniczną:  czarnkow@cdn.pila.pl).