W zbiorach biblioteki znajduje się (stan na 30.12.2015):

 Książki

35 239 woluminów

1 267 broszur

Zakres tematyczny:

pedagogika, dydaktyka, metodyka nauczania, psychologia, klasyka literatury

pięknej, socjologia, literatura społeczno-polityczna, encyklopedie, informatory,

słowniki, wydawnictwa naukowe z różnych dyscyplin wiedzy w tym literatura

naukowa i popularnonaukowa.

Zbiory specjalne

133 kasety wideo z filmami edukacyjnymi

255 płyt CD-ROM

4 taśmy magnetofonowe

41 zbiory graficzne

Czasopisma

2 434 roczników oprawionych czasopism (115 tytułów)

W roku 2015 biblioteka prenumerowała 26 tytuły czasopism, 4 tytuły otrzymujemy w darze. Gromadzimy dokumenty życia społecznego.

Wykaz czasopism dostępnych w bibliotece

Arteterapia 2008 – 2010

Aura 1988 – 2010

Biblioteka w Szkole 1991- nadal

Bibliotekarz 1982 – 1995

Bibliografia Zawartości Czasop. 1976 – 1992

Biologia w Szkole 1953 – 2002

Biuletyn Pedagogiczny 1984 – 1990

Biuletyn Polonistyczny 1978 – 1985

Charaktery 2003 – nadal

Chemia w Szkole 1955 – 2002

Chowanna 1959 – 1990

Cotygod.Gazeta Powiatowa 2000 do IX 2004

Dialog 1980 – 1989

Dokumentacja Prasowa 1956 – 1958

Dzieje Najnowsze 1969 – 1994 (brak 1970-71,74-75,92)

Dz.Urz. Kurat.Okr. Szkol.Pozn. rocznik 1948

Dz. Urz. Min.Oświaty nr7/1948,1949 1966 (brak 1952-53,58)

Dz. Urz. Min.Ośw.i Szkol.Wyższ. 1967 -1972

Dz.Urz.Min.Ośw.i Wych. 1972 – 1987

Dz.Urz.Min.Eduk.Narodowej 1988 – 2001

Dziennik Urzęd. MEN 3/2001 – nadal

Dz.Urz.Min.Pracy,Płacy i Spr.Socjal. 1982 -1990 (brak 1984,86,87)

Dziennik Ustaw PRL>>RP 1954 -1995 (brak 1970-77)

Edukacja.Studia.Badania.Innowacje. 1985 -2013l (brak 91-92)

Edukacja i Dialog 1992 – nadal

Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2009 – nadal

Fizyka i Chemia 1953 -1957

Fizyka w Szkole 1958 – 2002

Forum 1982 – 1987

Geografia w Szkole 1953 – 2008

Gazeta Szkolna 2006 – 2008

Gazeta Wieleńska 1993 – 2000

Gazeta Wyborcza prenumerata bieżąca

Geografia w Szkole 1953 – nadal

Głos Nauczycielski 1953 – nadal

Głos Pedagogiczny 2012 – nadal

Głos Trzcianki 1991 – 1993

Gościniec (roczniki zdekompl.) 1969 – 1986

Harcerstwo 1980 – 1994

Historia i Nauka o Konstytucji (zob.Wiad.Hist.) 1954 – 1957

Informatyka dla szkoły (Biuletyn Informacyjny Vulcan) luźne nr-y

Ideologia i Polityka 1977 – 1989 (brak 1981)

Integracja 2007 – nadal

Inspiracje 1988 – 1991

Internet 2003

Języki Obce w Szkole 1957 – nadal

Język Polski 1959-1965, 1974-1991

Język Polski w Szkole IV-VIII 1987 – 1999

Język Polski w Szkole IV-VI 1999 – 2013

Język Polski w Szkole. Gimnazjum 1999 – 2013

Język Polski w Szkole Średniej 1986 -1998

Język Polski w Liceum 1999 – 2013

Język Rosyjski 1953 – 1990

Katecheta 1991 – 1995

Klasy Łączone 1958 – 1974

Kontynenty 1978-81, 1985-89

Kronika-Przegląd najważ.wyd. w kraju i za gran. 1979 -1983

Kronika Wielkopolski 1974 – nadal

Kultura Fizyczna 1980 – 1995 (brak 1991-93)

Kultura i Edukacja 1992 – 1996

Kultura i Oświata 1980 – 1988

Kwartalnik Historyczny 1979 – 1995 (brak 1991,94)

Kwartalnik Pedagogiczny 1957 – 2013

Lider 1991 – 2011

Literatura na Świecie 1980 -1985

Matematyka 1953 – 2003

Małżeństwo i Rodzina (<<Probl.Rodz.) 2002 – 2005

Miesięcznik Literacki 1980 – 1985

Monitor Polski 1954 – 1998

Mówią Wieki 1958 – 2002

Monitor Wielkopolski 2009 – nadal

Nadnoteckie Echa 1991 – nadal

Narkomania. Serwis Informacyjny 2001 – 2005

Nauczanie Początkowe 1987 – nadal

Nauczyciel i Wychowanie 1962,1964,1965-1989

Nowa Edukacja Zawodowa 2004 – 2005

Nowa Szkoła 1953 – nadal

Nowe Drogi 1955 – 1989 (brak 1959-67)

Nowe Książki 1969 – 2002

Nowe w Szkole + Kierowanie Szkołą 2000 – 2004

NURT-Wyb.Zagadn.z Psych.i Pedag. 1974 – 1980

Opieka. Wychowanie. Terapia 1993 – 2003

Oświata Dorosłych 1957 – 1990

Oświata i Wychowanie 1974 – 1989

Pamiętnik Literacki 1968,69,73,1980 – 1985

Plastyka w Szkole (<Plastyka i Wychowanie 1991 – 2000)

Poezja 1980 – 1985

Polonistyka 1951,1954 – nadal (br.1967,1980)

Polska 1970 – 1981 (br.1978)

Poradnik Bibliotekarza 1955 – nadal (br.1962,64,67,68)

Poradnik Językowy 1961-1962,1974 -1985

Poznaj swój kraj 1958 1958-60, 1967 – 1995

Poznaj Świat 1968-1990, 1994-1995

Praca Socjalna 2008 –

Prezentacje 1980 – 1985

Problemy Alkoholizmu 1991 – 2006

Problemy Narkomanii.Biuletyn 2001 – 2006

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1968 – nadal

Problemy Oświaty na Wsi (<

Problemy Rodziny (>>Małżeństwo i Rodz.) 1976 – 2001

Przegląd Biblioteczny 1979 – 1989

Przegląd Historyczno-Oświatowy 1974 – 1995

Przegląd Historyczny 1976 – 1991

Przegląd Humanistyczny 1980 – 1985

Przegląd Oświatowo-Wychowawczy 1985 – 1990

Przegląd Oświatowy 1994 – 2012

Przegląd Psychologiczny 1979 – 1989

Przegląd Polityczny (zdekompletowany) 1994 – 1998

Przegląd Stosunków Międzynarodowych 1980 – 1986

Przegląd Wielkopolski 1992 – 2000

Przewodnik Bibliograficzny 1977 – 1995

Przyjaciel Dziecka !980 1990, 1994

Przysposobienie Obronne w Szkole 1976 – 2000

Psychologia w szkole 2008 – nadal

Psychologia Wychowawcza 1960 – 2000

Ratusz Trzcianecki 2004 – nadal

Rodzina i Szkoła 1960 – 1989 (br.1970)

Ruch Literacki 1980 – 1985

Ruch Pedagogiczny 1961 – 2013

Rysunek i Praca Ręczna (>>Plastyka w Szkole) 1953 – 1960

Społeczeństwo Otwarte (<

Spotkanie z Zabytkami 1984 – 1990

Sprawy Międzynarodowe 1969-70, 1976 1991

Studia Filozoficzne 1974 -1985

Studia Historyczne 1980 – 1990

Studia Nauk Politycznych 1980 – 1985

Studia Psychologiczne tom XIV-XXIII,XXV,XXVII

Studia Socjologiczne 1980 – 1985

Szkoła Specjalna 1957,1959 – nadal

Szkoła Zawodowa 1959,1961 – 2000 (br.60,78)

Śpiew w Szkole (>>Wych.Muz.w Szk.) 1957 – 1966

Świat Nauki 1992 – 1993, 1996 – 1998

Twoje Dziecko 1980 – 1989

Twórczość 1980 – 1987

Tygodnik Czarnk.-Trzcian.(Nowy) 2000 – 2005

Tygodnik Notecki 2005 – nadal

Tygodnik Pilski (<<Ziemia Notecka) 1980 – 2007

Weteran 6/1971,1981-1998 (br.1984,89,94)

Wiadomości. Opinie. Materiały 1990 – 2012

Wiadomości Historyczne 1950 – 2012 (br.1952)

Wiedza i Życie 1995 – 1998

Wszechświat 1994 – 1996

Wybr.Zagadn.z Psych.i Pedagog.(>>NURT) 1977 -1980

Wychowanie 1958 – 1973

Wychowanie Fizyczne i Sport 1980-1996,1998/1,2

Wychowanie Fizyczne w Szkole 1954 -1959

Wych. Fiz. i Higiena Szkolna 1960 -1988

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 1989-  nadal (br.1991-92)

Wychowanie Komunikacyjne 2006

Wychowanie Muzyczne w Szkole (Śpiew w Szk.) 1967 – 2002

Wychowanie na co dzień 1993 – nadal

Wychowanie Obywatelskie (>>Społ.Otw.) 1968 – 1989

Wychowanie Techniczne+Plastyka w Szkole 1962,1964-1966

Wychowanie Techniczne w Szkole 1963, 1967 – 2002

Wychowanie w Przedszkolu 1952 – nadal

Wychowawca 1994,1998,2000,2001/1-3,2003 – nadal

Zagadn.Wychow. a Zdrowie Psych. 1974 – 1989

Zbiorcza Szkoła Gminna (>>Prob.Ośw.na Wsi) 1974 – 1982

Zdrowie Psychiczne 1975 – 1978

Ziemia Nadnotecka 1969 – 1979

Życie Literackie 1974 – 1988

Życie Szkoły 1953 – nadal