Aktualności

Zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno-fotograficznym dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI „Nasze-wielkopolskie. Inwestycje ułatwiające życie mieszkańców mojej gminy/miejscowości”.
Termin nadsyłania prac – 15.11.2021 r. Szczegóły na stronie
http://pracownia.cdn.leszno.pl/konkurs-dla-klas-iv-vi

Doskonalimy swoje umiejętności 28 października br. pani Magdalena z EDUKACJA LUBASZ przeprowadziła szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy „Film w Canvie”. Serdecznie dziękujemy.

28 października br. przeprowadzono lekcję biblioteczną nt. historii książki w klasie Vb w Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Czarnkowie. Uczniowie zapoznali się z różnymi rodzajami książek na przestrzeni lat – od glinianych tabliczek po e-booki., a następnie rozwiązywali quiz w aplikacji kahoot. Bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie i pozdrawiamy.

28 października br. przeprowadzono dwie lekcje w klasach 4 i 5 w Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie o „Historii książki”. Uczniowie zapoznali się z różnymi rodzajami książek na przestrzeni lat oraz rozwiązywali quiz w aplikacji kahoot. Bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie. Pozdrawiamy


Zestawienie bibliograficzne: 

>>Nowości – październik 2021<<

Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile Filia w Czarnkowie

zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na szkolenie zespołu samokształceniowego organizowanego w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy z rejonu czarnkowskiego.

Szkolenie odbędzie się 28 października 2021 (czwartek) w godz. 14.30-16.00
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Czarnkowie
ul. Wroniecka 30, w sali 213. 

Prosimy zabrać ze sobą maseczki

Tematy: Film w Canvie

 

Wystawka w Bibliotece w październiku :
„EDUKACJA W CZASIE PANDEMII : POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA”. 
Wystawka zgodna z 4 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

30 września 2021 gościliśmy w  EDUKACJA LUBASZ. Mieliśmy okazję zwiedzić bibliotekę szkolną i zapoznać się z filmem „Ocalić od zapomnienia” – Wspomnienia z lat 1945 -1955”, zdobywcy I miejsca z konkursie ogłoszonym przez gminę Lubasz. Podczas konferencji nauczycieli bibliotekarzy z rejonu czarnkowskiego poruszano wiele tematów m. in. wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, współpraca z bibliotekami szkolnymi podczas miesiąca bibliotek szkolnych oraz wymiana informacji z związku z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za udział oraz dyrektor szkoły i bibliotekarce szkolnej za gościnę. Pozdrawiamy.

Z okazji Dnia Głośnego Czytania gościliśmy w Przedszkolu Miejskim nr 1 „Bajkowy Świat” w Czarnkowie . Dzieci z grupy Królewna Śnieżka usłyszały bajkę „O rybaku i złotej rybce”, a następnie rozmawiały o ciężkiej pracy, o chciwości, a także o nauce wynikającej z bajki. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i pozdrawiamy.