Konkurs „Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej”
Departament Edukacji i Nauki UMWW zaprasza do udziału w kolejnej już edycji konkursu:
„Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej”
pod hasłem „Polscy medycy w świecie”.
Tegoroczny konkurs jest wyrazem szczególnego uznania dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, sanitariuszy, diagnostów i wszystkich pracowników służby zdrowia, którzy codziennie, narażając swoje zdrowie, stają na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem. Celem konkursu jest przedstawienie sukcesów Polaków, których pionierskie badania, odkrycia naukowe, nowatorskie metody leczenia oraz przeprowadzone zabiegi i operacje wpłynęły na kształt dzisiejszej medycyny. Świadomość, że nasza Ojczyzna dała światu tylu wybitnych medyków, napawa nas dumą z Polski oraz jej wybitnych reprezentantów na przestrzeni wieków.
W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z wielkopolskich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zaangażowanie to ma służyć rozwijaniu wrażliwości oraz kreatywności poprzez twórczość artystyczną, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata i różnorodność kulturową oraz zachęcenie do samodzielnej pracy przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji i technik plastycznych.
Termin składania prac konkursowych upływa 24 kwietnia 2021r.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 7-8 maja 2021. podczas XXV Targów Edukacyjnych.