Wystawka w Bibliotece w listopadzie :
POLSKA NIEPODLEGŁA🇵🇱. Zapraszamy
Polecamy książki z naszego księgozbioru: https://www.pila-cdn.sowwwa.pl/sowacgi.php…

Wystawka zgodna z 3 p. KPOP na rok szkolny 2021/2022: Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.