Zapraszamy na konsultacje przedmiotowe dla nauczycieli języka polskiego, chemii, historii, fizyki, matematyki i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.  

Spotkanie z doradcą w formie konsultacji indywidualnych odbędzie się w FORMIE STACJONARNEJ  i poświęcone będzie organizacji pracy nauczyciela w nowym roku szkolnym 2021/2022:  

MIEJSCE SPOTKANIA: Filia Biblioteki Pedagogicznej 

w Czarnkowie ul. Ppłk. Z. Orłowskiego 1 

Termin konsultacji: poniedziałek 15.11.2021 r., w godzinach 15.30 – 17.00

Konsultacje odbędą się z zachowaniem reżimu sanitarnego, prosimy o zabranie ze sobą maseczek.

Zachęcamy do uczestnictwa w konsultacjach  

 Z poważaniem 

Iwona Manikowska – doradca metodyczny fizyki  

Joanna Blajchert – doradca metodyczny chemii 

Małgorzata Wucens – doradca metodyczny matematyki 

Karolina Strógarek – język polski   

Marzena Teterus – doradca metodyczny historii i wiedzy o społeczeństwie