Tydzień Edukacji Globalnej 15-21.11.2021
*Edukacja globalna
*Edukacja obywatelska
*Edukacja wielokulturowa
*Edukacja międzykulturowa
*Edukacja ekologiczna

Zestawienie bibliograficzne:
Edukacja globalna – przygotowane 19.11.2021

Wystawka i zestawienie zgodne z 2 p. KPOP na rok szkolny 2021/2022: Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.