5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
Wystawka w grudniu w naszej bibliotece:
„Wolontariat – rozwijanie wrażliwości na dobro i szlachetność”
ZAPRASZAMY 
Wystawka i zestawienie zgodne z 2 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022: Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.