20171206_130708Czym są złość i agresja ? Jak je wyrażamy i jak sobie z nimi radzimy? – zajęcia profilaktyczne 

6 grudnia b. r. w SP nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Czarnkowie odbyły się 45-minutowe zajęcia profilaktyczne dotyczące złości i agresji, sposobów ich wyrażania oraz radzenia sobie z nimi.

Na początku uczniowie zapisywali na plakacie swoje skojarzenia ze słowem „złość”, potem przedstawiali w formie graficznej sytuację, która najczęściej ich złości. Po wspólnym omówieniu i prezentacji rysunków, uczniowie przystąpili do pracy w zespołach, podsumowali najczęstsze sytuacje powodujące złość.

Kolejnym etapem zajęć były sposoby wyrażania złości przez ludzi, uczniowie wskazywali na trzy sposoby : agresywny (kopanie, bicie, popychanie, plotkowanie…), pasywny (udawanie, że nic się nie stało, przepraszanie…) oraz otwarty (mówienie wprost o przeżywanej złości, szukanie rozwiązania problemów). Uczniowie doszli do wniosku, że najlepszym sposobem wyrażania złości jest trzeci sposób.

Uczestnicy na zakończenie podsumowali spotkanie stwierdzeniem : „Wyrażanie złości jest dobre, kiedy nikomu nie wyrządzamy krzywdy.”  Anna Świątek

Zajęcia zgodne z 5 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018: Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.