Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile Filia w Czarnkowie

zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na konferencję metodyczną zespołu samokształceniowego organizowanego w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy z rejonu czarnkowskiego.

Konferencja odbędzie się 1.10.2020 (czwartek) o godz. 12.00

w Bibliotece Pedagogicznej w Czarnkowie, ul. Ppłk. Z. Orłowskiego 1

Prosimy zabrać ze sobą maseczki

Tematy:

  • Diagnoza potrzeb nauczycieli-bibliotekarzy i planowanie pracy sieci na rok szkolny 2020/2021 i ankieta ewaluacyjna
  • Konkurs dla nauczycieli bibliotekarzy „Wirtualna lekcja”
  • Planowanie wideokonferencji na platformie Zoom – praca zdalna

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału (telefonicznie:  67 255 30 31 lub drogą elektroniczną:  czarnkow@cdn.pila.pl).