!cid_loga_ore„PODNOSZENIE JAKOŚCI
NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH
NA I, II i III ETAPIE EDUKACYJNYM, ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM OBSZARÓW DEFAWORYZOWANYCH –  ETAP II”

Szanowni Państwo, 

Zapraszamy nauczycieli języków obcych na terenie Państwa gminy i powiatu

do udziału w bezpłatnych spotkaniach w ramach sieci współpracy  i samokształcenia.

W załączeniu przesyłamy zaproszenie Ośrodka Rozwoju Edukacji

wraz z warunkami uczestnictwa.

Harmonogram spotkań  i zapisy są dostępne na stronie internetowej:

http://szkoleniaprojektowe.pl/wspomaganie/harmonogram